วันพฤหัสบดีที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2554


อุปสรรคในการอ่านแบ่งได้สองประการคือ

อุปสรรคภายนอก หมายถึงการมีแสงรบกวน หรือไม่มีปัจจัยเพียงพอในการอ่าน เช่น อยู่ในที่มืด สภาพแวดล้อมไม่อำนวย  เช่น  เสียงดัง  มีคอมพิวเตอร์ยั่วยวนใจ  เป็นต้น

อุปสรรคภายใน หมายถึงปัญหาทางด้านตา เช่น  ปัญหาสายตา ตาฝ้าฟาง ตาบอด หรือมีความพิการในด้านการสูญเสียการมองเห็น ไม่มีสมาธิ  วอกแวก  จิตใจหวั่นไหวอยู่กับ Facebook Twitter ฯลฯ  เป็นต้น


ปฏิกิริยา:

0 ความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น

๑ Comment มีค่า กรุณาแสดงความคิดเห็น นะครับ

  • RSS
  • Delicious
  • Digg
  • Facebook
  • Twitter
  • Linkedin
  • Youtube